فایل های دسته بندی دوازدهم تجربی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - پیشگیری از حوادث خانگی

عنوان: دانلود پاورپوینت درس چهاردهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - پیشگیری از حوادث خانگی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 41 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی

عنوان: دانلود پاورپوینت درس سیزدهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی ( کمردرد) فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 50 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن

عنوان: دانلود پاورپوینت درس دوازدهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 47 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس یازدهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - مصرف دخانیات و الکل

عنوان: دانلود پاورپوینت درس یازدهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - مصرف دخانیات و الکل فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 27 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بهداشت روان

عنوان: دانلود پاورپوینت درس دهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بهداشت روان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 55 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس نهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بهداشت ازدواج و باروری

عنوان: دانلود پاورپوینت درس نهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بهداشت ازدواج و باروری فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 33 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هشتم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بهداشت فردی

عنوان: دانلود پاورپوینت درس هشتم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بهداشت فردی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 68 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هفتم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بیماری های واگیر

عنوان: دانلود پاورپوینت درس هفتم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بیماری های واگیر فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 29 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس ششم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بیماری های غیر واگیر

عنوان: دانلود پاورپوینت درس ششم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - بیماری های غیر واگیر فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 60 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کامل

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی