فایل های دسته بندی دهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت درس دهم جغرافیای ایران پایه دهم - توان های اقتصادی ایران

دانلود پاورپوینت درس دهم جغرافیای ایران پایه دهم - توان های اقتصادی ایران نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 50 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یاد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس نهم جغرافیای ایران پایه دهم - سکونتگاه های ایران

دانلود پاورپوینت درس نهم جغرافیای ایران پایه دهم - سکونتگاه های ایران نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 36 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هشتم جغرافیای ایران پایه دهم - تقسیمات کشوری ایران

دانلود پاورپوینت درس هشتم جغرافیای ایران پایه دهم - تقسیمات کشوری ایران نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 21 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم - ویژگی های جمعیت ایران

دانلود پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم - ویژگی های جمعیت ایران نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 38 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یاد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس ششم جغرافیای ایران پایه دهم - منابع آب ایران

دانلود پاورپوینت درس ششم جغرافیای ایران پایه دهم - منابع آب ایران نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 48 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس پنجم جغرافیای ایران پایه دهم - آب و هوای ایران

دانلود پاورپوینت درس پنجم جغرافیای ایران پایه دهم - آب و هوای ایران نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 43 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری م

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس چهارم جغرافیای ایران پایه دهم - ناهمواری های ایران

دانلود پاورپوینت درس چهارم جغرافیای ایران پایه دهم - ناهمواری های ایران نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 45 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم - موقعیت جغرافیای ایران

دانلود پاورپوینت درس سوم جغرافیای ایران پایه دهم - موقعیت جغرافیای ایران نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 27 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگ

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دوم جغرافیای ایران پایه دهم - روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

دانلود پاورپوینت درس دوم جغرافیای ایران پایه دهم - روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 24 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی