فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم تجربی - فصل دوم جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

عنوان: پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم تجربی - فصل دوم جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 138 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بو

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم تجربی - فصل اول الکتریسیته ساکن

عنوان: پاورپوینت فیزیک 2 پایه یازدهم تجربی - فصل اول الکتریسیته ساکن فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 170 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با ک

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه یازدهم - فصل سوم پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

عنوان: پاورپوینت شیمی 2 پایه یازدهم - فصل سوم پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 97 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه یازدهم - فصل دوم در پی غذای سالم

عنوان: پاورپوینت شیمی 2 پایه یازدهم - فصل دوم در پی غذای سالم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 97 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی ت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت شیمی 2 پایه یازدهم - فصل اول قدر هدایای زمینی را بدانیم

عنوان: پاورپوینت شیمی 2 پایه یازدهم - فصل اول قدر هدایای زمینی را بدانیم فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 110 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق ب

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس دهم منطق پایه دهم انسانی - سنجشگری در تفکر

عنوان: پاورپوینت درس دهم منطق پایه دهم انسانی - سنجشگری در تفکر فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 43 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب د

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس نهم منطق پایه دهم انسانی - قضیه شرطی و قیاس استثنایی

عنوان: پاورپوینت درس نهم منطق پایه دهم انسانی - قضیه شرطی و قیاس استثنایی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 38 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هشتم منطق پایه دهم انسانی - قیاس اقترانی

عنوان: پاورپوینت درس هشتم منطق پایه دهم انسانی - قیاس اقترانی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 25 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هفتم منطق پایه دهم انسانی - احکام قضایا

عنوان: پاورپوینت درس هفتم منطق پایه دهم انسانی - احکام قضایا فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 34 اسلاید ***برای آگاهی بهتر از محیط این پاورپوینت می توانید در ادامه و گالری تصاویر تعدادی از اسلاید ها را بصورت عکس مشاهده نمایید*** این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی