فایل های دسته بندی نامه - صفحه 1

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

این فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل