فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت استعدادیابی در فوتبال

فرآیندی است که از طریق آن کودکان و نوجوانان را به شرکت در ورزش هایی تشویق می کنند که بر اساس نتایج آزمون ها و پارامترهای انتخاب شده،بیشترین شانش موفقیت را داشته باشد.این پارامترها طوری طراحی شده اند که ظرفیت اجرایی فرد را بر اساس بلوغ،آمادگی جسمانی و سابقه ژنتیکی پیش بینی می کنند .

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بدنسازی فوتبال

دراز و نشست با چرخش از کنار: با زانوی خم بر روی زمین یا نیمکت به پشت بخوابید. زانوهایتان را خم کنید و با چرخش لگن در سمت راست بدن قرار دهید. با انقباض عضلات شکم، شانه چپ را از زمین جدا کرده و آرنج دست چپ را به زانوی پای چپ نزدیک کنید. به وضعیت شروع برگردید. به تعداد تعیین شده حرکت را تکرار کنید. سم

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تربیت بدنی عمومی(بر اساس آخرین سرفصل های وزارت علوم)

در این زمینه، آموزش دروس تربیت‌بدنی در سطوح ابتدایی تا دانشگاهی می‌تواند تأثیرات مثبت و مفید فراوانی در روحیه‌ی نشاط و تندرستی، ایجاد خلاقیت و نوآوری دانشجویان داشته باشد. با این حال، اهداف کلی درس تربیت‌بدنی عمومی در دانشگاه‌ها شاملِ آشنایی با مفاهیم تربیت‌بدنی علوم ورزشی و نقش آن در زندگی فردی و ا

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مقایسه دو نوع تمرین اینتروال شدید با حجم کم و زیاد بر عملکرد هوازی و بی هوازی دختران غیر فعال

هدف از این تحقیق مقایسه دو نوع تمرین اینتروال شدید با حجم¬کم و زیاد بر عملکرد هوازی و بی¬هوازی دختران غیر¬فعال بود.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ارائه الگوی مدل ارتباطی مدیریت منابع انسانی و توسعه خلاقيت سازماني با اثربخشي منابع انساني در

اين پژوهش به مدلسازی مدیریت منابع انسانی با توسعه خلاقيت سازماني و اثربخشي منابع انساني اداره ورزش و جوانان استان خوزستان می پردازد.این تحقیق از لحاظ روش توصیفی/ همبستگی و از نظر هدف تحقیقی کاربردی بود. جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کليه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان خوزستان در سال 1396 بودند ک

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پورپوئینت کنترل و نظارت در سازمان

شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل را ضروری می سازد آن باشد که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی خطا توام اند و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، کنترل تنها راه چاره است. محیط متغیر و دگرگون سازمان دلیلی دیگر برای ضرورت کنترل است. سازمان برای بقاء خود باید از تغییرات محیطی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوئینت کارآفرینیاستراتژی های پیاده سازی کارآفرینی در سازمان ها

یک استراتژی خوب، مناسب و آینده نگر محور کارآفرینی و نوآوری در سازمان است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینانی برای بازار نو ظهور

صلح پایدار دست یافتنی نخواهد بود مگر آنکه بیشتر مردم برای خروج از فقر راهی داشته باشند.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش‌های صحیح انجام حرکات

یکی از اهداف مهم برنامه‌های تربیت‌بدنی، بهبود وضعیت بدنی افراد جامعه در سنین مختلف از طریق تمرین است تا بدین وسیله، شرایط خوب مکانیکی فراهم شده و در نتیجه میزان کارایی افزایش یابد (دانشمندی و همکاران، ۱۳۹۵).

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی