فایل های دسته بندی تجزیه تحلیل مهندسی - صفحه 1

اصول مهندسی مجدد فرایندها و پياده سازی آن

شركتهاي موفق در اين زمينه به منافعي نظير بهبود كيفيت و بهرهوري، كاهش زمان ايده تا توليد، سود بيشتر، زمان پاسخگويي سريعتر و بهبود در ارائه خدمات دست يافتهاند.

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ادم ریه

دانلود پاورپوینت ادم ریه

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کاربرد های فناوری هسته ای

دانلود پاورپوینت کاربرد های فناوری هسته ای

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جانشین پروری

دانلود پاورپوینت جانشین پروری

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هوشمندي كسب و كـار

دانلود پاورپوینت هوشمندي كسب و كـار

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آسیب پذیری اعتیاد در جوامع روستایی

دانلود پاورپوینت آسیب پذیری اعتیاد در جوامع روستایی

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اخلاق اداري

دانلود پاورپوینت اخلاق اداري

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مفهوم زلزله

دانلود پاورپوینت مفهوم زلزله

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خدمات نظافت

دانلود پاورپوینت خدمات نظافت

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی