فایل های دسته بندی Assembly - صفحه 1

پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت معماری سازمانی

دانلود پاورپوینت معماری سازمانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی در نظام اداری با رویکرد منابع انسانی

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی در نظام اداری با رویکرد منابع انسانی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش کامل زبان اسمبلی و برنامه سازی سیستم

آموزش کامل زبان اسمبلی شامل 10 فصل و 400 صفحه

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب زبان ماشین و اسمبلی نیک مهر

دانلود کتاب زبان ماشین و اسمبلی نیک مهر

قیمت : 16,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ماشین حساب گرافیکی به زبان اسمبلی

این فایل شامل دو ماشین حساب گرافیکی است که به زبان برنامه نویسی اسمبلی نوشته شده. پروژه های به این شکل میتواند تمرین و آموزش خوبی برای کار با کدهای زان برنامه نویسی اسمبلی باشد. جهت شبیه سازی و کامپایل این پروژه باید از شبیه ساز EMU8086 استفاده شود.

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل