پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج

دسته بندي : علوم انسانی » ادبیات
پایان نامه فرهنگ وآداب و رسوم منطقه قلعه گنج
نوع فایل: World و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 225 صفحه

چکيده
از آن جا که فرهنگ و ادبيات عامه ميراث ماندگارگذشتگان ميهن ماست بايستي در ابعاد گوناگون آن را شناسايي وحفظ کرد هدف پژوهش حاضر بررسي فرهنگ ، آداب ورسوم محلي شهرستان قلعه گنج است زيرا هويت فرهنگي وتاريخي اقوام وملل يکي از شاخص هاي علمي ماندگار مي باشد وپرداختن به آن از ضرورتهاي هر جامعه اي است بدين منظور فرضيه هاي از قبيل نقش تغيير وتحولات فرهنگي جوامع بر فرهنگ وآداب ورسوم شهرستان قلعه گنج وهمچنين نقش تحوولات جديد اجتماعي بر رفتار ، پوشش ظاهري ، اشعار وضرب المثل هاي محلي ، آداب ورسوم وادبيات شفاهي شهرستان قلعه گنج مد نظر قرار گرفته است ومسئله اصلي بررسي وتوصيف فرهنگ ،آداب ورسوم وهمچنين شيوه انتقال ، حفظ ونگهداري وتوسعه ميراث فرهنگي شهرستان وهمچنين تأثير تحولات فرهنگي جوامع ديگر برآن است که با شيوه ميداني اطلاعات جمع آوري گرديده است از مهمترين يافته هاي پژوهش حاضر فرهنگ وآداب ورسوم خاص شهرستان قلعه گنج است که ضمن استقلال ، تعامل با فرهنگهاي ديگر نيز از ويژگي هاي خاص آن است ومهم ترين نتيجه حاصل اصالت فرهنگ ، آداب ورسوم شهرستان قلعه گنج واستحکام رفتار ، گفتار ، وشيوه زندگاني مردمان اين ديار است .
کليد واژه ها : آداب ورسوم ، تاريخ قلعه گنج ، ادبيات شفاهي ، اعتقادات وباورها وفرهنگ

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول :کليات تحقيق
بيان مسأله 4
اهميت وضرورت تحقيق 5
اهداف تحقيق 6
هدف کلي 7
اهداف جزئي 7
فرضيه هاي تحقيق 7
موقعيت جغرافيايي 7
وضعيت دامپروري 8
وضعيت کشاورزي 9
هنرهاي دستي 9
پوشش گياهي منطقه قلعه گنج 10
ميراث فرهنگي قلعه گنج 11
زيارتگاه ها ومکانهاي مقدس قلعه گنج 11
مکانهاي تفريحي 12
آب وهوا 13
مذهب 14
نژاد 15
فصل دوم:پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق 17
وجه تسميه قلعه گنج 17
تاريخ وقدمت شهرستان قلعه گنج 20
طوايف قلعه گنج 21
فصل سوم روش تحقيق
روش تحقيق 23
ابزار گرد آوري اطلاعات 23
مشاهده 23
مصاحبه 23
شيوه تجزيه وتحليل 24
فصل چهارم يافته هاي تحقيق وتجزيه وتحليل آنها
بخش اول :فرهنگ و آداب ورسوم 27
فرهنگ وآداب ورسوم مردم قلعه گنج 27
ضرورت بحث فرهنگها وآداب ورسوم 32
ازدواج 32
رقص وپايکوبي 33
مراسم زايمان 34
مرثيه سرايي زنان 37
تعيين مهريه 38
عقد بندان 39
خريد لباس مادرعروس 40
دوران نامزدي 42
مراسم گندم پاک کني 42
مراسم دارچيدن 42
شب هاي بن سوري 43
حنابندان 43
روز شيلون 44
رفتن داماد به خانه عروس 45
مراسم ختنه سورني 46
فاتحه خواني ومراسم وآيين مرگ 47
مراسم عيد نوروز 50
خانه تکوني 51
اصلاح سر وصورت وحمام رفتن عيد 51
مراسم محرم وصفر 52
غذاهاي محلي 53
انواع نان 54
پوشاک 54
بازيهاي محلي 56
علت بوجود آمدن باورها 70
اعتقادات در مورد کودکان 71
گرداندن باران وجلوگيري از باريدن آن 71
اعتقادات رايج قلعه گنج 72
پيش گويي هاي خرافاتي 73
قصه 76
پيدايش قصه 77
اهداف وانگيزه پرداختن قصه 77
ويژگي قصه هاي سنتي 78
قصه آدميزاد وپري 79
قصه درونج 80
تحليل قصه درونج 82
قصه جديد دختر درونج وپسر شاه 83
قصه ي ماه پشوني 84
قصه هفت برادر ويک خواهر 89
قصه بي بي فاطمه 92
بخش دوم : ادبيات شفاهي 93
ادبيات شفاهي 95
ويژگي هاي ادبيات شفاهي 98
شرح حال شاعران 101
تو که چايت دمن 111
شعري از زبان کرک ها 114
دوبيتي 114
دوبيتي ترانه 119
دهو 120
لالايي ها مادر 123
لالايي 123
لالاي مادر 125
مثل چيست 126
ضرب المثل 129
چيستان 141
انواع فال 142
بخش سوم : زبان وگويش 144
ريشه گويش قلعه گنج در زبانهاي ايراني 144
بررسي ريشه شناس گويش قلعه گنج با زبانهاي فارسي باستان 144
لغات واصطلاحات 146
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
نتيجه گيري 163
منابع ومآخذ 165
تصاوير 166
چکيده انگليسي 173

دسته بندی: علوم انسانی » ادبیات

تعداد مشاهده: 105 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 225

حجم فایل:3,645 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل